U bent hier

Kerkblad voor zondag 20 oktober 2019

Door scribent op 14 oktober 2019 11:46

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Louis Krüger uit Rotterdam bij ons voor in een dienst die mede georganiseerd was door de ZWO-commissie. Ds. Krüger sprak met ons over het thema ‘dicht bij of ver weg’. Hij deed dat aan de hand van de geschiedenis van Naömi en Ruth.

Naömi, die, samen met haar man Elimelech en zoons Machlon en Chiljon uit hun woonplaats Bethlehem vertrokken, omdat er hongersnood heerste.  Zij gingen naar het land Moab: het land waar de nakomelingen uit de relatie van Abrahams neef Lot en diens oudste dochter woonden; in de Bijbeltijd een van de meeste heidense oorden die er waren. Een vertrek bij God vandaan. Het leven in Moab bleek ook niet alles: Naömi’s man en haar beide zonen overleden. Klagend keert zij uiteindelijk terug naar Bethlehem: ‘mijn lot is bitter – de Heer heeft zich tegenover mij gekeerd’.

Daartegenover staat Ruth, die zich bij de landsgrenzen niet terug laat sturen naar Moab, maar mee wil met Naömi – naar Bethlehem: ‘uw volk is mijn volk en uw God is mijn God’.  Een route, juist naar God toe.

Ruth vindt in het voor haar vreemde Bethlehem een (ver)losser, in de persoon van Boaz, die met haar trouwt; samen staan zij aan de basis van de generatie die tot de geboorte van David en later van Jezus leidt. Deze geschiedenis leert ons: God keert zich in het geheel niet tégen Naömi, maar is haar nabij. 

Ds. Krüger hield ons voor dat het belangrijk is om zending te bedrijven, maar dat het essentieel is om bij onszelf te beginnen. Niet weglopen  bij God vandaan, maar beseffen dat daaruit de Kracht verkregen wordt om te werken in Gods koninkrijk.

Zo zal God ook met onze gemeente zijn, zo hield ds. Krüger ons voor – als wij zoeken naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. We mogen dat doen in het vertrouwen dat God ons daarin steunen zal.

 

Volgende week zondag hoopt ds. A. Mak uit Bloemendaal bij ons voor te gaan. Natuurlijk is dan de herfstvakantie in volle gang; niettemin hopen we dat u er dan ook weer wilt zijn.

 

Kids only

Zit jij in groep 5, 6 of 7? Dan is dit berichtje speciaal voor jou!

We kunnen gaan aftellen, want de club gaat bijna weer beginnen.

Voor wie: alle jongens en meisjes uit groep 5, 6 en 7

Wanneer: woensdag 16 oktober a.s.

Hoe laat: van 19:00-20:00 uur

Waar: in de Jids

Hebben jij of je ouders nog vragen of wil je nog wat meer informatie, dan kun je contact opnemen met Kristian van Heemskerk:

kristian.van.heemskerk@sow-kudelstaart.nl /06-53159706 of

Anne-Mieke van Leeuwen: amvanleeuwen@hotmail.com /06-23946103.

Natuurlijk mag je ook een vriendje of vriendinnetje meenemen.

Tot woensdag de 16e!

Groetjes van,

Anne-Mieke, Kitty, Herma, Kristian en Marcel

 

De Spilgroep

Sinds begin oktober is de Spilgroep weer van start gegaan. Elke 14 dagen komen we om 19.30 uur op zondagavond bij elkaar in de consistorie. De volgende bijeenkomst is zondagavond 20 oktober. We praten dit seizoen met elkaar over “vrouwen in de Bijbel”. Er staan heel bijzondere verhalen in de Bijbel over vrouwen waarmee God een bijzonder plan had. We zijn begonnen met Esther en daar zullen we ook komende zondag meer over horen. Ook praten we zondag verder over de Spildienst die we op 3 november hopen te houden. We hopen iedereen weer te zien zondagavond.
Groeten: Marja, Paul en Jaap

 

Cremeren of begraven op 30 oktober

Weet u al wat er gaat gebeuren na uw overlijden: laat u zich begraven? Of wordt het een crematie?

Cremeren is lange tijd voor christenen niet mogelijk geweest. Toch neemt het aantal crematies toe, ook bij mensen uit de kerk – tegenwoordig wordt 2/3 van de overledenen gecremeerd.

Hoe zit het? Daarom is er op woensdag 30 oktober a.s. een gespreksbijeenkomst in De Spil. Deze bijeenkomst is bedoeld om een beeld te krijgen van de afwegingen bij het besluit om te begraven of te cremeren. Kan de Bijbel daarin nog een houvast bieden?

Het samenzijn is ook bedoeld om uw eigen gedachten te vormen. Na de inleiding is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van verschillende standpunten.

Locatie: De Spil, Kudelstaart

Tijd: 14.30-16.00 uur, koffie vanaf 14.00 uur.

 

Verantwoording Giften.

Onlangs hebben wij 2 giften ontvangen (totaal € 40,00) t.b.v. het Bloemenfonds. Verder heeft de Actie Diaconaal Fonds t/m 2 0ktober jl. een bedrag van € 1105,00 opgebracht.

Waarvoor onze hartelijke dank. Mochten er gemeenteleden zijn, die hieraan nog niet hebben deelgenomen, dan kunnen zij alsnog een bedrag overmaken op:

Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart

Bankrekeningnummer:

NL66RABO0373740158

t.b.v. Diaconaal Fonds.

Uw diaconie.

 

Pastoraat

In de periode van vacant zijn komt de berichtgeving rondom zieken, en andere situaties waarin wij als gemeente een rol kunnen spelen wat minder gemakkelijk boven tafel dan wanneer er wel een vaste predikant is.

Daarom wordt u allen gevraagd om, als er situaties zijn die voor het

gemeente-zijn en de ondersteuning van elkaar van belang zijn, contact op te nemen met uw pastorale coördinator, of degenen die het pastoraat in uw wijk of straat invult. Hieronder de 4 pastorale coördinatoren:

-Wijk Noord: Ruud Pattiapon, tel.: 06-52677967

-Wijk Oost: Gerard Heijnen, tel.; 366998

-Wijk Zuid: Anneke Sikkema, tel.: 341425

-Wijk West: Margreet van Tol, tel.: 327398

Of u kunt zich wenden tot het scribaat: Marja Smit en Aveline Maat,

via scriba@sow-kudelstaart.nl